Kent Skoog – Brukskeramik

Koppar
Tapasskedar
Fat
Röda skålar
Blå skålar
Ljusstakar
Blått fat
Vas
Ljust fat
Ljust fat med brun kant
Grönt fat
Blått fat
Blandade koppar
Blandade koppar